Visie


BSO Den Hartog onderscheidt zich van een andere BSO door de unieke mogelijkheid tot samenwerking met het agrarische bedrijf. Hierdoor bieden wij een veelzijdige en natuurlijke speel-, leer-, en leefomgeving waar kinderen lekker kind kunnen zijn, hun energie kwijt kunnen, samen of in hun uppie spelen, vies worden en hun fantasie gebruiken.

Platteland
Bij de BSO is er volop gelegenheid om gebruik te maken van de ruimte en vrijheid die het platteland biedt en aan te sluiten bij de (seizoens-) activiteiten op de boerderij. Wij gaan iedere dag naar buiten. Hiervoor hebben we een  omheinde buitenspeelplaats voorzien van een speeltoestel, trampoline, gras, zandbak ed., of we brengen een bezoekje aan de stal, wandelen door de wei of in het bos. Activiteiten buiten de tuin vinden alleen plaats als er geen actief landbouwverkeer is.

Voor vertrek naar de stal wordt het hek over de toegangsweg gesloten. Bij aankomst bij de stal wordt de ruimte afgeschermd met hekken van de rest van het bedrijf. In de stallen kunnen de kinderen naar de dieren kijken, ze aaien en spelen met de aanwezige natuurlijke materialen als hooi, stro, kuilgras en mais.

Prikkelarm
De rust van het platteland zorgt voor een prikkelarme omgeving waardoor de behoeften van elk kind aan bod kunnen komen. Het vanzelfsprekende contact met de natuurlijke elementen als zon, wind en regen en het ervaren van de seizoenen biedt de kinderen een natuurlijk en afwisselend speel – en leefritme. Door aan te sluiten bij de diverse activiteiten en werkzaamheden die op het agrarische bedrijf plaatsvinden, komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met dieren, planten en het dagelijkse leven op en rondom de boerderij.

Veilig en vertrouwd
Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons.

De binnenruimte is zodanig ingericht dat het een huiselijke sfeer heeft en daardoor bijdraagt  aan een gevoel van veiligheid, geborgenheid en warmte bij de kinderen. Er  zijn o.a. diverse speelhoekjes, een grote bank waar ze lekker een boekje kunnen lezen en een grote tafel waar aan geknutseld en gegeten word. De binnenruimte is hierdoor een veelzijdige, uitdagende omgeving zowel voor kinderen die samen willen spelen als voor individueel spel. Er zijn bewust geen TV, computer of andere schermen aanwezig, aangezien deze het onderlinge contact tussen kinderen en het (samen) tot spelen komen belemmeren.

De buitenruimte, veilig omheind, grenst direct aan de BSO en is voor de  kinderen vrij toegankelijk. Door de vrij te gebruiken buitenruimte en de landelijke omgeving ervaren de kinderen bij ons een gevoel van vrijheid.De buitenruimte nodigt uit tot diverse soorten spel en prikkelt de fantasie van de kinderen en daagt ze uit tot ontdekken en bewegen. Ze gaan daarom ook zo veel mogelijk naar buiten.

Bij een bezoek aan de stallen gelden natuurlijk altijd de regels van de veiligheid. De deuren van de melkstal zijn dicht, scherp gereedschap wordt opgeruimd en de ruimte is afgezet  met hekken zodat er een omheinde plek is. Er is bekend of er vrachtverkeer, zoals de tankwagen of de loonwerker, komt; als die wel komen kan een bezoek niet door gaan en blijven we in de omheinde tuin.

Regels en overlegmomenten
Bij de BSO komt het kind in een andere situatie dan thuis. Het komt in een omgeving waar het te maken krijgt met leeftijdgenootjes, met andere volwassenen en met andere speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Er zullen andere regels gelden dan thuis. Ook zijn er andere gewoontes  en gebruiken. De ervaring leert dat kinderen heel goed in staat zijn onderscheid te maken tussen thuis en de BSO.

Om te bereiken dat ouders en leidster begrip hebben voor en duidelijkheid over elkaars situatie, is er altijd overleg mogelijk tussen ouders en leidster.

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen
Op de BSO wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen. Zelfstandig dingen proberen en laten slagen zoals zelf naar de wc gaan, je overall/jas/schoenen ed. aandoen laat het kind ontdekken dat hij/zij het zelf kan en dat geeft zelfvertrouwen. De leidster laat het kind zoveel mogelijk vrij in dit proberen en ontdekken. Zij stimuleert dit door het geven van tips of het bieden van uitdagingen. Zo leert het kind zijn persoonlijke kwaliteiten kennen en ontwikkelen.

Wanneer de ontdekkingen ten koste gaan van de veiligheid of wanneer de ontwikkeling van het kind zelf of van andere kinderen in gevaar komt, zal de leidster de grens aangeven. Zij zal het kind uitleggen waarom dit gedrag niet gepast/gewenst is en biedt vervolgens een alternatief aan.

Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch beleidsplan bevat onze missie en visie en de manier waarop we daar in ons dagelijks pedagogisch handelen mee om gaan en vorm aan geven.

Download ons hele Pedagogisch Beleidsplan.