Dit zijn wij


BSO Den Hartog is gelegen op een unieke plek dicht bij de Oude IJssel (Rijksweg 134), in het buitengebied van Hummelo en is eMinka en Hansen BSO op de boerderij. Wij, Hans Nusselder en Minka Greven wonen en werken op dit melkveebedrijf. Hans melkt 2x daags onze 90 melkkoeien en hij verzorgt de ongeveer 70 stuks jongvee in de stal. Minka richt zich vooral op de opvang van de kinderen in een speciaal daarvoor ingericht deel, dat aangebouwd is aan de woning.

Waarom de naam ‘Den Hartog’? Het gebied waar de BSO ligt staat bekend als Den Hartog, maar waar de oorsprong ligt is bij ons niet bekend.

BSO Den Hartog heeft 4 dagen in de week plaats voor maximaal 10 kinderen per dag in de leeftijd van 4 – 12 jaar. Door de kleinschaligheid is er voldoende aandacht voor ieder kind. Het streven is om zo veel mogelijk naar buiten te gaan zodat de kinderen lekker hun energie kwijt kunnen en kennis kunnen maken met de werkzaamheden die op het agrarische bedrijf plaatsvinden. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de omheinde buitenruimte en we maken ook uitstapjes naar de stal. Voor vertrek sluiten we het hek over de toegangsweg en bij de stal wordt de ruimte afgesloten met hekken zodat er een omheinde ruimte ontstaat. Bij de stal kunnen de kinderen de koeien en kalfjes bekijken, ze aaien en ze voeren. Ook maken ze zo kennis met de aanwezige natuurlijke materialen als hooi, stro, kuilgras en maïs. Verder maken we wandelingen door de weilanden of het bos. Deze uitstapjes vinden alleen plaats als er geen actief landbouwverkeer is.

Pedagodisch beleid
In ons Pedagogisch Beleidplan wordt onze missie en visie toegelicht en het Pedagogisch Werkplan beschrijft de dagelijkse gang van zaken, zoals die voortvloeit uit ons pedagogisch beleidsplan.

Registratie en GGD Inspectie
BSO Den Hartog is in het Landelijk Register Kinderopvang van de Rijksoverheid geregistreerd onder nummer 271218782.
Dit nummer heeft u nodig bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.
Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u tevens de Inspectierapporten van de GGD Noord en Oost Gelderland inzien.

Oudercommissie: Reglement
Download hier ons reglement voor de oudercommissie.

Klachtenregeling
Download hier onze klachtenregeling.